Tarkastamo - Yhtenäistää kirjaamiskäytännöt toimivaksi kokonaisuudeksi

Viranomaistarkastusten, auditointien ja riskiarvioiden toimenpiteiden hallinta on nyt nopeaa ja helppoa TARKASTAMO:n avulla.

Tarkastamoon voidaan koota kaikki turvallisuuteen liittyvät asiakirjat:

  • Riskien- ja vaaranarvioinnit
  • Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset
  • Palo - tai ympäristöviranomaisten tarkastukset
  • AVI:n työsuojelutarkastukset
  • Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit

TARKASTAMO on tehty helppokäyttöiseksi ja monipuoliseksi järjestelmäkokonaisuudeksi, joka muokkautuu käyttäjän tarpeisiin sopivaksi.Järjestelmässä jokainen voi tarkastella ja selata yrityksessä tehtyjä havaintoja, auditointeja sekä muutosehdotuksia. Käytössä on myös monipuoliset hakutyökalut, joiden avulla saadaan nopeasti etsittyä tietoa ja muodostettua raportteja.

TARKASTAMO:ssa on myös paljon älykkäitä toimintoja. Esimerkiksi totuttajalle lähtee automaattisesti muistutusviesti, mikäli hän ei ole tehnyt sovittuja toimenpiteitä määräpäivään mennessä.

Helppokäyttöisyyttä lisäävät erilaiset valmiit pohjat ja vetovalikot. Ennalta määriteltyjen vetovalikoiden avulla tietojen syöttäminen on nopeaa ja helppoa. Vakioiduilla ilmoituspohjilla voidaan parantaa tarkastustoimenpiteitä, auditointien ja muutosehdotusten ilmoittamista, toteutusta ja seurantaa. Kirjaamisen yhteydessä voidaan tehdä myös riskiarviointi käyttämänne luokituksen mukaisesti.

Havainnon toimenpiteet kirjataan järjestelmään mahdollisimman tarkasti. Havainto voidaan kuvata myös valokuvin ja piirroksin. Nämä voidaan liittää järjestelmään hyvin helposti liitteeksi.

Jokaiselle käyttäjälle tulee henkilökohtainen tunnus järjestelmään, joten TARKASTAMO:n avulla voidaan määritellä helposti henkilöt, jotka saavat kirjata tarkastustoimenpiteitä, auditointipoikkeamia tai tehdä muutospäivityksiä. TARKASTAMO toimii SaaS-palveluna, joten mitään laite- tai ohjelmistohankintoja ei tarvitse erikseen tehdä. Lisätietoa TARKASTAMOSTA.