free web builder

OSKARI - Osaamisen hallinta - ja kartoitusohjelmisto

OSKARI on sähköinen osaamisen hallinta- ja kartoitusjärjestelmä, joka antaa työkalut osaamisen kartoittamiseen ja tulevaisuuden osaamistarpeiden hallintaan. 

OSKARI:n avulla on helppo kartoittaa ja kehittää osaamista. Saat käyttöösi reaaliaikaiset tiedot työntekijöiden osaamisesta ja näet myös osaamisvajeet selkeästi.

Lisäksi saat käyttöösi työntekijöiden ja esimiesten tekemät suunnitelmat osaamisen kehittämiseen.
Näin sinun on helppo pitää kokonaisuus hallinnassa. 

 • Selkeä käyttää
 • Havainnollinen
 • Vähentää turhaa työtä
 • Tehokas

Miten OSKARI toimii käytännössä?

OSKARI:n avulla pidät kokonaisuuden helposti hallussa.
Kuvaus osaamiskartoituksesta osaamisen kehittämiseen. OSKARI:n avulla pidät kokonaisuuden helposti hallussa. 

 Katso OSKARIN 
esittely 1:55 min.

Selkeät kuvaukset jokaiseen osaamisalueeseen.
OSKARI - osaamiskartoituksessa jokaiselle osaamiselle saadaan määriteltyä tarkasti osaamisalueiden kuvaukset ja osaamistasot
sekä yksilölliset keinot ja tavat osaamisen kehittämiseksi. 
Testaa tietosi. Selvitä osaamisesi helposti OSKARI:n avulla.
Olemassa olevan osaamisen tunnistamien on lähtökohta kokonaisvaltaiselle osaamisen kehittämiselle. 
OSKARI auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.
OSKARI auttaa konkretisoimaan osaamisen kehittämisen tavoitteet ja suunnittelemaan keinot tavoitteiden saavuttamseksi. Älykkäiden toimintojen avulla OSKARI myös muistuttaa asetettujen tavotteiden aikatauluista automaattisesti. 
Seuraa omaa osaamista helposti.
 Jokainen työntekijä voi seurata omaa osaamisen nykytilaa sekä omaa kehittymistä reaaliaikaisista raporteista. 
Raportit tarpeidesi mukaan.
OSKARI on tarkka. Jokaiselle osaamiselle saadaan määriteltyä tarkasti osaamisalueiden kuvaukset ja osaamistasot sekä yksilölliset keinot ja tavat osaamisten kehittämiseksi. Näin saadaan monipuoliset raportit muodostettua helposti omien tarpeiden mukaan.
Löydä haluamasi helposti-vertaile vaivattomasti.
OSKARI:lla on helppoa etsiä haluttua osaamista esim. tietyn kielen taitajaa tai tehdä osaamisvertailuja eri tiimien tai yksiköiden välillä. 


OSKARI on monipuolinen osaamisen hallinta- ja kartoitusohjelmisto. Asiakkaamme käyttävät ohjelmistoa esimerkiksi: 


- Henkilöstön osaamisen arvioinnissa

- Kehityskeskusteluissa

- Osaamisen kehittämisen suunnittelussa ja toteutuksessa

- Perehdyttämisen suunnittelussa ja toteutuksessa

- Kehittämisen seurannassa ja arvioinneissa

- Henkilöstön rekrytoinnissa


OSKARI:n käyttöönoton vaiheet:

 • 1. TAUSTATYÖ

  Luodaan osaamisen kartoitukselle pohja.
  Määritetään osaamisen tavoitetila. Määrittämisessä voidaan käyttää apuna esim. Strategiasta johdetut ydinosaamiset, joihin lisätään osaamiset joita tarvitsette päivittäisessä osaamisessa. 
  Lisäksi määritetään osaamisiin tavoitetilat/ profiilit.
   

 • 2. KARTOITUKSEN TOTEUTUS

  Työntekijät arvioivat osaamistaan yhdessä esimiehen kanssa ja asettavat kehittämistavoitteet sekä laativat oman kehittämissuunnitelman. 

 • 3. ANALYYSI JA RAPORTOINTI

  Kartoituksen jälkeen voidaan tehdä organisaation kehittämissuunnitelma, tiimien/yksiköiden kehittämissuunnitelmat ja henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat

 • 4. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA HALLINNOIMINEN KÄYNNISTYY

  Hyvän taustatyön jälkeen voidaan lähteä päämäärätietoisesti kehittämään osaamista kohti asetettuja päämääriä. Jokaiselle muodostuu (henkilö-tai tiimikohtaiset) selkeät tavoitteet, joiden toteutumista on helppo seurata älykkään OSKARI:n avulla. 

WellWorks Oy