PALTA

PALTA on pitkäaikaistyöttömien palvelutarpeen arviointiin tarkoitettu sosiaalityöntekijän tai yksilövalmentajan sähköinen työkalu. Ohjelman avulla on mahdollista selvittää nopeasti työttömän työnhakijan tämän hetken tilanne sekä tehdä työttömyyskokemusten ydinkohtien nopea analyysi. PALTA on tarkoitettu työttömien työhakijoiden kanssa työskenteleville kuntien sosiaaliviranomaisille ja työllistämistoiminnasta vastaaville sekä muille työttömien työnhakijoiden kanssa työskenteleville asiantuntijoille.

PALTA on:

 • työkalu työttömyyden syiden nopeaan selvittämiseen
 • apuväline yhteisen näkemyksen etsimiseksi työnhakijan tilanteesta
 • kompassi, joka osoittaa ohjauksen suunnan: mitä pitää muuttaa ja miksi, jotta työmarkkinoiden kohtaamisesta tulisi työnhakijalle helpompaa.

PALTA-ohjelma on helppokäyttöinen työttömien työnhakijoiden yksilöllisten palvelutarpeiden arviointiohjelma.

PALTA-ohjelman avulla selvitetään pitkäaikaistyöttömän henkilön:

 • työelämän yksilöllinen merkitys
 • protestanttinen työasenne
 • työttömyystilanteen merkitys
 • työttömyystilanteen hallinta
 • omavastuullisuuden kokeminen
 • opittu toivottomuus
 • työttömyyden kokeminen
 • taloushuolet stressitekijänä
 • psyykkisen pahoinvoinnin riski
 • työmarkkinakäyttäytyminen
 • työnhakuaktiivisuus
 • työllistymisodotukset
 • väsyminen työelämään
 • yksilölliset selviytymiskeinot

Ohjelman avulla muutosta voi ohjata ja arvioida tarkoituksenmukaisesti. Toimintaa voidaan tehostaa siten, että työmarkkinatuen piiriin kuuluva henkilö saa juuri sillä hetkellä tarvitsemansa palvelut.

Ohjauskeskusteluissa ja -toiminnoissa päästään heti kiinni tilanteen hallintaan vaikuttaviin ydintekijöihin.

Ohjelman tavoitteena on toimia työkaluna yksilöllisen palvelutarpeen mahdollisimman nopealle arvioimiselle. Näin estetään osaltaan työttömyyden aiheuttamien haittavaikutuksien pitkittymistä, erityisesti työttömyyden aiheuttamaa stressiä, psyykkistä pahoinvointia sekä riskiä ajautua pitkäaikaistyöttömyyteen sopeutumisen uralle.

Ohjelman tarkoitus on auttaa työttömiä työnhakijoita ja heidän kanssaan työskenteleviä asiantuntijoita ja palvelujen tuottajia arvioimaan tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvan menetelmän avulla työnhakijan elämäntilannetta ja siitä nousevia tarpeita sekä edistämään heidän ohjaustaan työmarkkinoille.

Ohjelman käyttöoikeus lunastetaan vuodeksi kerrallaan. Käyttöoikeuden haltija tilaa ennakkoon vastaustunnuksia. Tunnuserien määrät: 10, 25, 50, 100, 200, 500 ja 1 000.