Tuotamme henkilöstöhallinnon tarpeisiin räätälöityjä tietojärjestelmiä.

Tuotteidemme kehittämisessä panostamme erityisesti asiantunteviin sisältöihin ja helppokäyttöisyyteen. Näin sovellukset ovat tehokkaita, luovia ja ennen kaikkea käytännössä toimivia.
Vuosien aikana meille on kertynyt laaja kokemus HR-järjestelmien toteutuksesta erilaisten yritysten kanssa, joten meidän tuloksentekotyökaluilla henkilöstö pidetään motivoituneena ja innostuneena.

Kaikki järjestelmät toteutetaan SaaS-palveluna, joten mitään ohjelmistoasennuksia sinun ei tarvitse tehdä koneellesi.
WellWorksin tuotteet ovat modulaarisia, eli ne keskustelevat tarvittaessa keskenään.


Työssäoppimisen ohjaus

Henkilöstön moniosaamisen kehittämiseen luodulla työssäoppimisen ohjausjärjestelmällä työpaikat voivat helposti suunnitella, luoda, organisoida ja dokumentoida työssäoppimisen ohjausta. Järjestelmää voi hyödyntää myös työssäoppimisen arvioinnissa.

Työssäoppiminen voidaan rakentaa itseään ohjaavaksi prosessiksi, joka mahdollistaa asioiden dokumentoinnin ja arvioinnin työssäoppimisen eri vaiheissa.

Työpaikalla oppimista helpottavat selkeästi määritellyt tavoitteet ja niiden reaaliaikainen seuranta. Työpaikkaohjaajan ohjaustoimintaa voidaan helpottaa tarjoamalla työkalu ohjauksen toteuttamiseen.

Työssäoppimisen pitäisi olla aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Suomessa ei ole ollut muita sähköisiä välineitä työssäoppimisen ohjaamiseen kuin WellWorksin kehittämä, parhaana eOppimisen palkinnolla eEemelillä, palkittu eTaitava-järjestelmä. Päätelaiteriippumaton työkalu on lähinnä palvellut ammattikoulujen työssäoppimista.

Työpaikan tulee valmistautua hyvin ennen työssäoppimisen käynnistymistä. Hyvin suunniteltu ja vaiheistettu prosessi helpottaa niin työssäoppijaa kuin työpaikkaakin. WellWorksin työkalun avulla voidaan työssäoppimisen eri vaiheet suunnitella ennakkoon, ja niitä on helppo muokata työssäoppijan tarpeita vastaaviksi.

Työssäoppimisprosessia johdetaan jatkuvasti työn lomassa järjestettävillä ohjauskeskusteluilla. Keskustelujen käyminen muuttuu, eikä aikaa tarvitse tuhlata turhiin kyselyihin siitä, mitä on tehty ja miten on mennyt, vaan kaikki tekeminen on keskustelijoilla näkyvillä arviointeineen. Eri vaiheessa annettu palaute ja muutosehdotukset saadaan käsiteltyä saman tien, ja tarvittaessa lisätoimenpiteistä voidaan sopia ja kirjata ne suunnitelmaan.