Tuotamme henkilöstöhallinnon tarpeisiin räätälöityjä tietojärjestelmiä.

Tuotteidemme kehittämisessä panostamme erityisesti asiantunteviin sisältöihin ja helppokäyttöisyyteen. Näin sovellukset ovat tehokkaita, luovia ja ennen kaikkea käytännössä toimivia.
Vuosien aikana meille on kertynyt laaja kokemus HR-järjestelmien toteutuksesta erilaisten yritysten kanssa, joten meidän tuloksentekotyökaluilla henkilöstö pidetään motivoituneena ja innostuneena.

Kaikki järjestelmät toteutetaan SaaS-palveluna, joten mitään ohjelmistoasennuksia sinun ei tarvitse tehdä koneellesi.
WellWorksin tuotteet ovat modulaarisia, eli ne keskustelevat tarvittaessa keskenään.


Työajan kohdentuminen

Työajan kohdentumisen seurantatyökalua tarvitaan silloin, kun halutaan selvittää, mihin työaika yrityksessä todellisuudessa menee. Tuloksellisessa yrityksen johtamisessa ydinkysymys on, kohdistuuko henkilökunnan ajankäyttö yrityksen tavoitteiden kannalta oikeisiin tehtäviin.

WellWorks on kehittänyt työkalun, jolla jokainen työntekijä ja esimies voi helposti seurata tehtävien kohdentumista kustannuspaikoittain ja työaiheittain. Ohjelman helppokäyttöisyyden ansiosta työajan merkitseminen järjestelmään vie työntekijältä päivässä vain noin 3–5 minuuttia. Sovellus toimii internetissä ja matkapuhelimessa.

Asiat etenevät vasta, kun tiedetään, mikä niiden kulkua estää.