Tuotamme henkilöstöhallinnon tarpeisiin räätälöityjä tietojärjestelmiä.

Tuotteidemme kehittämisessä panostamme erityisesti asiantunteviin sisältöihin ja helppokäyttöisyyteen. Näin sovellukset ovat tehokkaita, luovia ja ennen kaikkea käytännössä toimivia.
Vuosien aikana meille on kertynyt laaja kokemus HR-järjestelmien toteutuksesta erilaisten yritysten kanssa, joten meidän tuloksentekotyökaluilla henkilöstö pidetään motivoituneena ja innostuneena.

Kaikki järjestelmät toteutetaan SaaS-palveluna, joten mitään ohjelmistoasennuksia sinun ei tarvitse tehdä koneellesi.
WellWorksin tuotteet ovat modulaarisia, eli ne keskustelevat tarvittaessa keskenään.


Perehdytys

WellWorksin sähköisellä perehdytystyökalulla voi lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa, lisätä uuden työntekijän sitoutumista yritykseenne sekä vähentää kallista työntekijöiden vaihtuvuutta.

Sähköisellä automaattisesti viestittävällä perehdyttämisjärjestelmällä suunnittelette ja organisoitte helposti ja tehokkaasti niin uusien työntekijöiden perehdytyksen kuin uusiin työtehtäviin opastamisen.

Huonosti toimiva perehdytys tulee kalliiksi. Usein siihen on syynä perehdyttämisprosessin huono suunnittelu ja valmistelu.

WellWorksin perehdyttämistyökalulla saatte:

  • suunniteltua ja määriteltyä sisällöt
  • ohjeistettua perehdyttäjät
  • viestitettyä selkeästi vastuuhenkilöille tehtävät
  • seurattua reaaliaikaisesti perehdytysprosessin etenemistä
  • luotua jokaiselle perehdytettävälle yksilöllisen ohjelman, jonka toteutumista perehdyttämisjärjestelmä seuraa ja tekee tarvittaessa muistutuksia vastuuhenkilölle ja perehdytettävälle

Perehdytystyökalu avaa selkeäksi kokonaisuudeksi työtehtävät, jotka työntekijän on helppo hahmottaa. Järjestelmä motivoi uuden työntekijän kiinnostusta systemaattisella ja ennakkoon suunnitellulla aikataululla.

Perehdytettävien asioiden omaksumista arvioivat niin perehdytettävä kuin perehdyttäjä, joten tarvittaessa voidaan reaaliaikaisesti työstää perehdytysprosessia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisää tietoa perehdytys-työkalusta