Tuotamme henkilöstöhallinnon tarpeisiin räätälöityjä tietojärjestelmiä.

Tuotteidemme kehittämisessä panostamme erityisesti asiantunteviin sisältöihin ja helppokäyttöisyyteen. Näin sovellukset ovat tehokkaita, luovia ja ennen kaikkea käytännössä toimivia.
Vuosien aikana meille on kertynyt laaja kokemus HR-järjestelmien toteutuksesta erilaisten yritysten kanssa, joten meidän tuloksentekotyökaluilla henkilöstö pidetään motivoituneena ja innostuneena.

Kaikki järjestelmät toteutetaan SaaS-palveluna, joten mitään ohjelmistoasennuksia sinun ei tarvitse tehdä koneellesi.
WellWorksin tuotteet ovat modulaarisia, eli ne keskustelevat tarvittaessa keskenään.


OSKARI-Osaamiskartoitus

Osaamiskartoitusjärjestelmä pitää yllä reaaliaikaista rekisteriä käyttäjiensä osaamisalueista. Rekisteristä on työpaikalla helppo etsiä paras osaaja uuteen tehtävään tai esimerkiksi asettaa osaamistavoitteita tulevaisuudelle. Tämä tekee koulutusten suunnittelun helpoksi.

Ohjelma on tarkoitettu yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat huolehtia omasta kilpailukyvystään kehittämällä henkilöstönsä osaamista.

Ohjelma auttaa yrityksen henkilöstöä ja heidän kanssaan työskenteleviä HR-asiantuntijoita tai koulutuspalvelujen järjestäjiä arvioimaan osaamisen kehittämistä yrityksessä.

Jotta henkilöstön osaamista voidaan tavoitteellisesti ja hallitusti kehittää, tarvitaan tietoa osaamisen nykyhetken laadusta ja sen kehittämisen tavoitteista.

Osaamiskartoitus on sähköinen järjestelmä yhteisön henkilöstössä piilevän osaamisen esille tuomiseen. Helppokäyttöinen ohjelma toimii internetissä.

Osaamiskartoitusta ja sen tuloksia käytetään organisaatiossa muun muassa:

  • henkilöstön osaamisen arvioinnissa
  • kehityskeskusteluissa
  • osaamisen kehittämisen suunnittelussa ja toteutuksessa
  • perehdyttämisen suunnittelussa ja toteutuksessa
  • kehittämisen seurannassa ja arvioinneissa
  • henkilöstön rekrytoinnissa

Osaamiskartoituksen avulla on mahdollista selvittää nopeasti ja helposti yrityksen osaamistarpeiden tämänhetkinen tilanne sekä tehdä osaamistarpeiden arviointi selkeistä raporteista.

Järjestelmän avulla osaamisen kehittämistä voidaan tehostaa siten, että resursseja kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti: tulipalojen sammuttamisesta aina yrityksen strategiasta johdettuun osaamisen kehittämiseen.

Organisaation ja sen jokaisen jäsenen osaaminen saadaan havainnollisesti näkyviin monipuolisina ja reaaliaikaisina raportteina.

Hakutoiminnot auttavat osaamisen löytämisessä ja kehitysresurssien suuntaamisessa. Kun tiedetään, mitä osaamista organisaatiossa tarvitaan, mitä siellä on ja miten sitä hankitaan lisää, on tie määrätietoiselle kehitystyölle auki.

Ohjelman tavoitteena on parantaa yrityksen osaamistasoa sekä tiedon johtamista ja jakamista. Ohjelmiston käyttö estää osaamisvajeiden aiheuttamien haittavaikutuksien pitkittymistä. Tavoitteena on käynnistää systemaattinen osaamisen johtaminen helposti ja taloudellisesti.

Erityisesti osaamiskartoituksia varten luotu kyselytyökalu tekee kyselyjen tekemisestä, niihin vastaamisesta ja raporttien analysoinnista selkeää. Jokaiselle asialle on omat paikkansa, ja asiat ovat helposti löydettävissä.