Tuotamme henkilöstöhallinnon tarpeisiin räätälöityjä tietojärjestelmiä.

Tuotteidemme kehittämisessä panostamme erityisesti asiantunteviin sisältöihin ja helppokäyttöisyyteen. Näin sovellukset ovat tehokkaita, luovia ja ennen kaikkea käytännössä toimivia.
Vuosien aikana meille on kertynyt laaja kokemus HR-järjestelmien toteutuksesta erilaisten yritysten kanssa, joten meidän tuloksentekotyökaluilla henkilöstö pidetään motivoituneena ja innostuneena.

Kaikki järjestelmät toteutetaan SaaS-palveluna, joten mitään ohjelmistoasennuksia sinun ei tarvitse tehdä koneellesi.
WellWorksin tuotteet ovat modulaarisia, eli ne keskustelevat tarvittaessa keskenään.


Koulutusportaali

Koulutusportaali on internetissä toimiva, helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla yrityksen johto pysyy ajan tasalla työntekijöidensä koulutuksista. Ohjelma tarjoaa selkeät, reaaliaikaiset raportit ja tilastot menneistä ja tulevista koulutuksista sekä luvanvaraisista koulutustarpeista. Järjestelmää voidaan käyttää myös koulutusten vaikuttavuuden ja koulutuksista aiheutuvien kustannusten seurantaan. Ohjelma auttaa yrityksen henkilöstöä ja heidän kanssaan työskenteleviä HR-asiantuntijoita tai koulutuspalvelujen järjestäjiä arvioimaan osaamisen kehittämistä ja koulutustarpeita yrityksessä. Ohjelma on tarkoitettu yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat yhtenäistää koulutusprosessejaan sekä olla jatkuvasti ajan tasalla organisaation koulutusrekistereistä ja koulutustarpeista.

Koulutusportaali on sähköinen järjestelmä henkilöstön koulutusrekisterin ylläpitämiseen ja yhtenäistämiseen. Rekisteriohjelman avulla lisätään muun muassa koulutukset henkilöille, määritellään pakolliset koulutukset ja koulutusten voimassaoloajat.

Järjestelmän avulla koulutusten organisointia voidaan tehostaa resurssien paremmalla kohdentamisella, rutiinitoimenpiteiden vähentämisellä sekä mahdollistamalla pitkäjänteinen koulutusten suunnittelu budjetoinnin ja raportoinnin avulla. Organisaation ja sen jokaisen jäsenen koulutukset ja koulutustarpeet saadaan havainnollisesti näkyviin monipuolisina ja reaaliaikaisina raportteina. Hakutoiminnot auttavat haluttujen asioiden löytämisessä ja koulutusresurssien suuntaamisessa. Kun tiedetään, mitä osaamista organisaatiossa tarvitaan, mitä siellä on ja miten sitä hankitaan lisää, on tie määrätietoiselle kehitystyölle auki. Lisäominaisuuksina on omaehtoisten koulutusten lisääminen, ilmoittautumiset, palautekyselyt ja muiden koulutusprosessiin liittyvien toimintojen hallinta. Ohjelma toimii internetissä, ja se voidaan ottaa käyttöön jopa ilman käyttökoulutuksia.

Koulutusportaali-osio kerää automaattisesti työntekijöiden koulutushistorian talteen, joten yritysten on helppo hakea vuoden 2014 alusta voimaan tulleen lain mukaista koulutuskorvausta. 'Työnantaja voi vähentää elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulosta koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista. Koulutusvähennyksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden.' Lue lisää

Ohjelma toimii todistetusti hyvin sekä pienissä että isoissa organisaatioissa. Esimerkiksi Hätäkeskuslaitos hallitsee koko koulutusprosessinsa koulutustenhallintajärjestelmän avulla.

Koulutusrekisteriohjelmistoa ja sen tuloksia käytetään organisaatiossa muun muassa:

  • koulutusrekisterin ylläpitämiseen ja yhtenäistämiseen
  • koulutussuunnitteluun
  • määräaikaisten ja voimassaoloaikoja vaativien koulutusten seurantaan
  • osaamisen kehittämisen suunnitteluun ja toteutukseen
  • kehityskeskusteluiden tukena
  • kehittämisen seurantaan ja arviointeihin

Koulutusportaaliohjelmisto on osa WellWorksin tarjoamaa HR-järjestelmää. Se voidaan liittää osaksi eri moduuleita hyvin vaivattomasti. Esimerkiksi kehityskeskusteluihin saadaan linkitettyä henkilön koulutusrekisteri ja näkymään automaattisesti henkilörekisterin henkilökorttiin henkilön koulutukset.

Palvelu sisältää sopimuksenmukaisen käyttöoikeusajan sekä mahdollisuuden linkittää se myös myöhemmin osaksi WellWorksin osaamisenjohtamisjärjestelmää. Palveluun sisältyy myös olemassa olevien koulutustietojen sekä organisaation tuonti järjestelmään, ohjeistus järjestelmän käyttöön, palvelun sujumisesta huolehtiva oma asiakasvastaava sekä standardi asiakastuki.

Tästä voit käydä tutustumassa aiheesta tehtyyn esittelyyn [PDF].