Tuotamme henkilöstöhallinnon tarpeisiin räätälöityjä tietojärjestelmiä.

Tuotteidemme kehittämisessä panostamme erityisesti asiantunteviin sisältöihin ja helppokäyttöisyyteen. Näin sovellukset ovat tehokkaita, luovia ja ennen kaikkea käytännössä toimivia.
Vuosien aikana meille on kertynyt laaja kokemus HR-järjestelmien toteutuksesta erilaisten yritysten kanssa, joten meidän tuloksentekotyökaluilla henkilöstö pidetään motivoituneena ja innostuneena.

Kaikki järjestelmät toteutetaan SaaS-palveluna, joten mitään ohjelmistoasennuksia sinun ei tarvitse tehdä koneellesi.
WellWorksin tuotteet ovat modulaarisia, eli ne keskustelevat tarvittaessa keskenään.


Kehityskeskustelu

Kehityskeskustelujärjestelmä on henkilöstön ja organisaation kehittämiseen tarkoitettu kokonaisvaltainen ratkaisu. Ohjelma on tarkoitettu yrityksen henkilöstöjohtajille, jotka todella haluavat kehittää organisaationsa toimintaa. Ohjelma mahdollistaa yrityksissä käytävien kehityskeskustelujen tehokkaan hyödyntämisen. Internetissä toimivan kehityskeskustelujärjestelmän avulla organisaation kehityskeskusteluista tehdään läpinäkyviä ja tavoitteellisia.

Kehityskeskusteluissa jauhetaan vuodesta toiseen samoja asioita, koskaan mikään ei muutu, hukkaan heitettyä aikaa koko touhu – ei välttämättä.

Kehityskeskustelujärjestelmän avulla keskustelut pidetään keskusteluina, vaikka sähköisyys on mukana ohjaamassa ja dokumentoimassa etenemistä. Järjestelmän avulla keskustelut käydään esimerkiksi niin, että rauhallisessa paikassa seinälle heijastetaan videotykillä keskustelujärjestelmä ja keskustelua käydään järjestelmän ohjaamana.

Kehityskeskustelun avulla poimitaan henkilöstössä piilevä hiljainen tieto sekä tehdään tarkat eläköitymis- ja koulutussuunnitelmat.

Hyvin sujuneet kehityskeskustelut auttavat yritystä sijoittamaan oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin, strategian jalkauttamista voidaan seurata reaaliaikaisesti, työhyvinvointi lisääntyy, yhteisöllisyys kasvaa, innovaatiokyvykkyys paranee ja hiljaista tietoa saadaan talteen. Ohjelma koostaa keskustelujen pohjalta selkeät raportit, joiden avulla yrityksen toimintaa voidaan suunnata ja asetettuihin tavoitteisiin palata. Näin yritysjohto saa suoraan reaaliaikaisen käsityksen yrityksen tilanteesta.

Ohjelman tavoitteena on saada kehityskeskusteluissa esiin tuleva tieto näkyväksi osaksi yrityksen kehittämissuunnitelmaa. Kehityskeskustelu läpivalaisee kattavasti yrityksen tämän hetkisen tilanteen.

Kehityskeskustelujärjestelmä on täysin yhteensopiva muiden WellWorksin tuotteiden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että tarpeen mukaan siihen voidaan liittää vaikkapa Osaamiskartoitus tai henkilökohtaisen palkanlisän laskujärjestelmä.

Ohjelman sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeisiin sopivaksi, organisaation eri käyttäjäryhmien mukaan. Järjestelmää voidaan käyttää eri kielillä.

Ohjelman koostamat raportit ovat kattavat:

  • henkilöiden yksittäiset raportit
  • osasto-, tiimi- ja yrityskohtaiset raportit
  • osaamisennusteet ja koulutustarpeet
  • aikaraportit: paljonko keskusteluihin käytetään aikaa, mitkä asiat yhteisössä puhuttavat
  • tavoitteiden seurantaraportti
  • rekrytointitarpeet
  • eläköitymisraportit

Kehityskeskusteluun voidaan lisäksi sisällyttää työn vaativuuden arviointijärjestelmä sekä suoritusten arviointiosio.