Tuotamme henkilöstöhallinnon tarpeisiin räätälöityjä tietojärjestelmiä.

Tuotteidemme kehittämisessä panostamme erityisesti asiantunteviin sisältöihin ja helppokäyttöisyyteen. Näin sovellukset ovat tehokkaita, luovia ja ennen kaikkea käytännössä toimivia.
Vuosien aikana meille on kertynyt laaja kokemus HR-järjestelmien toteutuksesta erilaisten yritysten kanssa, joten meidän tuloksentekotyökaluilla henkilöstö pidetään motivoituneena ja innostuneena.

Kaikki järjestelmät toteutetaan SaaS-palveluna, joten mitään ohjelmistoasennuksia sinun ei tarvitse tehdä koneellesi.
WellWorksin tuotteet ovat modulaarisia, eli ne keskustelevat tarvittaessa keskenään.


AvainMittari

AvainMittari on sähköinen muutostarpeiden kartoitusohjelma yrityksille ja yhteisöille. Ohjelman avulla arvioidaan yrityksen arjen toimintakäytänteet ja määritetään niistä nousevat muutostarpeet. Toistuvien mittausten avulla muutosta voidaan hallitusti seurata ja arvioida tavoitteiden mukaisesti. Kehitystoimintaa voidaan tehostaa arvioimalla kehitystoimenpiteiden vaikuttavuutta yksikkö-, tiimi- tai osastokohtaisesti. Ohjelma on tarkoitettu yrityksille ja yhteisöille, joilla on tarvetta kehittää omia toimintatapojaan. Yhtä lailla sitä voivat käyttää yritys- ja muutoskonsultit.

AvainMittari on helppokäyttöinen työyhteisöjen toimintatapojen avaamistyökalu. AvainMittarin tarkoitus on auttaa yrityksiä ja yhteisöjä arvioimaan arkensa toimintakäytänteitä ja niistä nousevia muutostarpeita. Ohjelman sisältö on kehitetty yhdessä opetusalan ammattilaisten kanssa. Ohjelman sisältö perustuu oppivan yrityksen teorioihin (Pedler, Burgoyne ja Boydell). Ohjelman tavoitteena on muokata yhteisön rakenne toimintaympäristönsä muutostarpeita paremmin vastaavaksi. AvainMittari ei etsi syyllisiä, vaan auttaa löytämään ratkaisuja.

AvainMittarin avulla selvitetään nopeasti yrityksen tämän hetken kokonaistilanne ja avataan muutostarpeet vaikka yksikkö- tai tiimitasolle asti. Selkeiden raporttien avulla nähdään yhdellä silmäyksellä, missä näitä muutoksia tarvitaan.

AvainMittari-ohjelman avulla selvitetään:

 • yhteisön kehittäminen
 • oma osallistuminen yhteiseen suunnitteluun
 • oppimisilmapiiri
 • omat kehittymismahdollisuudet
 • viestintä
 • voimavarat ja seuranta
 • sisäinen vuorovaikutus
 • palkitseminen
 • yhteisön jäsenet ympäristön oppimislähteiden hyödyntäjinä
 • yhteisöjen välinen oppiminen
 • yhteisön kehittämistä mahdollistavat ja tukevat rakenteet

Neljän isomman osa-alueen mukaan (tulosraportti: osa-alueet):

 • yhteisön kehittäminen kokonaisuutena
 • oppiminen
 • toiminnan vapaus ja vastuu
 • yhteistyö ja vuorovaikutus

Sekä työyhteisön perusolettamusten näkökulmasta havainnollisina nelikenttinä:

 • työyhteisön tehtävään sitoutuminen
 • työyhteisössä esiintyvät intressit
 • yhteisön identiteetti

Yritys tai yhteisö voi tilata käyttöönsä yhden tai useamman AvainMittari-kartoituksen. Kaikki sovellukset toimivat SaaS (Software as a Service) -palveluina, eli ohjelmat toimivat internetselaimen avulla. Yrityksen ei näin tarvitse tehdä mitään omia laite- tai henkilöinvestointeja, minkä vuoksi SaaS on helppo ja kustannustehokas tapa saada WellWorks-ohjelmistot käyttöönsä.

AvainMittari-aloituspaketti sisältää kaiken tarvittavan aina prosessin määrittelystä tulosten purkamisen ja jalkauttamisen konsultointiin.