Tuotamme henkilöstöhallinnon tarpeisiin räätälöityjä tietojärjestelmiä.

Tuotteidemme kehittämisessä panostamme erityisesti asiantunteviin sisältöihin ja helppokäyttöisyyteen. Näin sovellukset ovat tehokkaita, luovia ja ennen kaikkea käytännössä toimivia.
Vuosien aikana meille on kertynyt laaja kokemus HR-järjestelmien toteutuksesta erilaisten yritysten kanssa, joten meidän tuloksentekotyökaluilla henkilöstö pidetään motivoituneena ja innostuneena.

Kaikki järjestelmät toteutetaan SaaS-palveluna, joten mitään ohjelmistoasennuksia sinun ei tarvitse tehdä koneellesi.
WellWorksin tuotteet ovat modulaarisia, eli ne keskustelevat tarvittaessa keskenään.


Aloitejärjestelmä

Aloitejärjestelmä tekee aloitteiden tekemisestä ja käsittelemisestä helppoa. Kun yrityksen aloitetoiminta on hyvin järjestetty, uusia innovaatioita syntyy jatkuvasti ja työprosessit kehittyvät. Tällä tavoin organisaatio kehittyy kuin itsestään – työntekijöidensä voimin. Järjestelmän avulla keräätte tehokkaasti ideoita ja parannusehdotuksia arjen toimintanne tehostamiseen.

Tutustu esitteeseen

Aloite-järjestelmä on tehokas ja älykäs palvelu, jolla voi tehdä ja käsitellä aloitteita ja JP-esityksiä helposti ja nopeasti. Saadut aloitteet ovat korvaamaton apu yhteisönne toimintaa ja palveluita kehitettäessä. Työkalun avulla henkilökunnan mielenkiinto oman työn kehittämiseen kasvaa.

Helppoa ja yksinkertaista
Aloite-työkalu muotoutuu yrityksenne aloite- ja JP-tarpeita vastaavaksi. Sen avulla voidaan luoda hyvin yksinkertainen tai monitahoinen aloitejärjestelmä. WellWorks räätälöi järjestelmän tarpeisiinne sopivaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi, jopa yrityksenne graafista ilmettä vastaavaksi. Aloitetoiminnan ylläpitäminen ajan tasalla on helppoa, sillä aloitteiden käsittely toimii ennalta suunnitellulla tavalla automatisoiden toimintaan liittyviä rutiinitehtäviä.

Kattava raportointi
Jokainen tehty aloite tai JP-ehdotus tallentuu suoraan tietojärjestelmään. Reaaliaikaiset raportit sisältävät yksityiskohtaisten tilastojen lisäksi yhteenvedon ja taulukoita. Aloitejärjestelmän tuloksia voidaan tarkastella monipuolisina kokonaisraportteina tai yksikkökohtaisesti.

Aloitteiden tekeminen
Aloitteiden tekeminen on helppoa, koska yksi kuva voi joskus kertoa enemmän kuin tuhat sanaa. Aloitteen voi tehdä vaiheittain: napataan kännykällä kuva aloitetta koskevasta kohdasta ja lähetetään se järjestelmään ja täydennetään sitä myöhemmin. Aloitteita voi tehdä yksin tai ryhmässä omalla nimellään tai anonyymisti. Näin aloitteiden tekemisen kynnys madaltuu.

Hallitse aloitteita
Aloitteet listautuvat ja päivittyvät. Pysytte helposti ajan tasalla. Kaikki käsittelyn vaiheet päivittyvät lokikirjastoon, josta käsittelyn etenemistä voi seurata reaaliaikaisesti. Järjestelmä lähettää käsittelyyn osallistuville henkilöille ilmoitukset automaattisesti tehtävistä. Järjestelmä voi lähettää myös muistutuksia, jos asiat jäävät roikkumaan liian pitkäksi ajaksi.

Aloitteiden selaaminen
Aloitteiden selaaminen tuo esille uudet ideat ja jatkuvan parantamisen ehdotukset henkilöstön tietoon. Läpinäkyvä, eri käsittelyvaiheiden reaaliaikainen seuraaminen herättää kiinnostusta ja lisää mielenkiintoa yrityksen ja oman työn kehittämiseen. Seuraamalla käsittelyprosesseja omien aloitteiden ja parannusehdotusten tekemisen kynnys madaltuu ja kehittämisaktiivisuus paranee.