best free website templates

NFC - Täynnä mahdollisuuksia

Mitä NFC-tekniikka mahdollistaa?

NFC on lyhen kantaman lahgaton teknologia, joka hyödyntää RFID-tekniikkaa (Radio Frequency Identification). NFC tekniikka perustuu sähkömagneettiseen induktioon kahden laitteen välillä. Toinen laite (esim. NFC-toiminnolla varustettu älypuhelin tai tabletti-tietokone) toimii lukijana tai kirjoittajana ja toinen (laite tai NFC-tagi) tunnisteena. Laitteiden välille syntyy yhteys, kun laitteet tuodaan muutaman senttimetrin päähän tai ne koskettavat toisiaan. Toisin sanoen tieto on kosketuksen päässä. 


Miten olemme hyödyntäneet NFC tekniikkaa asiakkaidemme kanssa?

Olemme toiminineet edelläkävijöinä kehittämällä vuosien varrella useita NFC-tekniikkaan perustuvia arkea helpottavia ohjelmistoja eri toimialoille. Tässä muutama esimerkki miten olemme hyödyntäneet tekniikkaa asiakkaidemme kanssa. 
NFC-teknologiaa ja internetiä hyödyntävän NFC Työajan avulla saadaan tarkkaa tietoa työajoista ja käytetyistä materiaaleista laskutusta sekä työn suunnittelua varten.

Mukana tuleviin NFC-tarroihin määritellään työkohteen tiedot nettiselaimella. Tämän jälkeen ne kiinnitetään työkohteeseen, ja tarra luetaan sekä työn alkaessa että loppuessa.
Järjestelmään tallentuu kohdekohtaiset tiedot työajasta sekä käytetyistä materiaaleista. Näiden tietojen pohjalta saadaan tarkat raportit palkanlaskentaan, asiakkaalle sekä työn suunnitteluun ja hinnoitteluun.

Järjestelmän ylläpitäjä voi muokata tarrojen tietoja, lisätä uusia käyttäjiä sekä muokata valikkoja.

NFC Työaika on kehitetty erityisesti liikkuville yrityksille kuten asennus- ja rakennuspalveluille.
Tarvittaessa voimme räätälöidä tämän sinun toimialaasi sopivaksi kokonaisuudeksi.

Ota rohkeasti yhteyttä

Talkkari on selkeä ja helppokäyttöinen hallintajärjestelmä taloyhtiöiden huoltotöiden kirjaamiseen. Järjestelmän avulla pystytään näkemään reaaliaikaisesti kaikki huoltoyhtiön tekemät tärkeät työt ja toimenpiteet kiinteistössänne.


Järjestelmä toimii tehtyjen töiden dokumentoinnin lisäksi yksinkertaisena toiminnanohjausjärjestelmänä. Talkkari näyttää selkeänä tehtävälistana huoltoyhtiön työntekijöille mitä töitä kohteessa on tehtävä/tarkistettava.


Talkkariin voit tutustua tarkemmin katsomalla videon tai klikkaamalla tästä.

Taloyhtiön tiloihin sijoitetaan NFC-tunnisteita, joihin on listattu työtehtävät mitä halutaan seurata. 


Kiinteistönhoitaja tai siivooja merkitsee kohteessa tekemänsä työn käytössään olevalla mobiililaitteella, jossa on NFC-ominaisuus. 


Realiaikaiset raportit tehdyistä töistä näkyvät nettiselaimessa hallituksen jäsenillä, isännöitsijällä ja huoltofirmalla.

NFC- Talkkari on suunniteltu isännöitsijöille, taloyhtiön hallituksille ja kiintöistönhuoltoyhtiölle, jotka haluavat seurata reealiaikaisesti kiinteistöissä tapahtuvia siivous- ja korjaustöitä. 

Olemme kehittäneet yhdessä peltoviljelijöiden kanssa mobiililaitteissa toimivan peltotöiden kirjaamisjärjestelmän, joka hyödyntää NFC-tekniikkaa.


Pelto NFC:n avulla säästät aikaa, helpotat huomattavasti pellolla tehtävien töiden kirjaamista, vähennät paperitöitä ja asioiden moneen kertaan kirjaamista.


Koskaan aikaisemmin peltotöiden kirjaaminen ei ole ollut näin helppoa.

Pelto NFC:ssä on seuraavat viljelylohkohtaiset toiminnot:


- Työmerkinnät, kuka on tehnyt, mitä on tehnyt, missä on tehnyt, mitä peltoon on laitettu (lannoitteet, siemenlajit- ja määrät, kasvinsuojeluaineet, maanparannusaineet ...)

- Satokuormat, mitä on pellosta otettu ja kuinka paljon,

sekä tieto minne sato on viety

- Varastomerkinnät, joista näkee varaston reaaliaikaisen saldon sekä sen mitä varastoon on tuotu ja mitä sieltä on otettu

- Työraportit, kaikista työntekijöistä ja heidän suorittamista työtehtävistä

- Viestitystoiminto, jonka avulla voidaan tilan toimijoiden kesken lähettää viestejä. Viesteihin on mahdollista liittää ja liitteitä esimerkiksi työohjeita sekä kuvia.

Maatiloille jotka haluavat päästä eroon lippulapusten täyttämisestä

Miten NFC:tä käytetään?

Nykyään suuressa osassa matkapuhelimia ja mobiililaitteita on NFC ominaisuus. (Parhaiten saat selville tarkistamalla puhelimesi ominaisuudet: katsomalla puhelimesi ”Asetukset” tai ”Settings” kuvakkeen kautta onko siellä ilmoitettu NFC:n liittyviä asetuksia tai toimintoja. Voit myös kirjoittaa esim. Googleen oman puhelimesi merkin ja mallin ja katsoa tuotetiedoista onko laitteessasi NFC ominaisuus).


NFC tekniikan käyttäminen on hyvin helppoa. Puhelimesta tai mobiililaitteesta "aktivoidaan" NFC-omininaisuus päälle ja laite viedään lähelle tunnistetta, jolloin laitte lukee tunnisteen ja tunnistetiedot tulevat sinulle näkyviin. Tunnistetiedot voivat olla esimerkiksi erilaisia ohjeita, tuotetietoja tai kuvia. 


NFC tunnisteita on olemassa todella monenlaisia eri käyttötarkoituksiin tarkoitettuja. Useasti tunnisteina käytetään erilaisia tarroja. Sinun tarpeisiin löytyy varmasti sopiva. 
Sovitaanko verkkotapaaminen?

Kiinnostuitko NFC:n mahdollisuuksista?